Zaštita osobnih podataka

Izjava o zaštiti osobnih podataka

1. Upravitelj

Registrirani naziv poduzeća: Afrodita Commerc d.o.o.
Sjedište poduzeća: Zagreb
Poslovna adresa: Getaldićeva 8, 10000 Zagreb
Kontakt: savjet@kozmetika-afrodita.com

Na pitanja o povjerljivosti vaših podataka, načinu prikupljanja i obrade podataka ili na vaše zahtjeve za ostvarenje prava u vezi s vašim podatcima odgovorit će vam odgovorna osoba kod upravitelja:
Elektronička adresa: savjet@kozmetika-afrodita.com
Afrodita Commerc d.o.o. kao upravitelj osobnih podataka poštuje vaše pravo na privatnost i stremi najvišem stupnju sigurnosti vaših osobnih podataka. Zato smo pri nuđenju svojih usluga putem internetske stranice obvezni postupati u skladu sa zakonima i propisima kojima je definirana zaštita osobnih podataka, posebno u skladu s uvijek važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o elektroničkim komunikacijama te Općom uredbom EU-a o zaštiti podataka.
Izjavu o zaštiti osobnih podataka dajemo s namjerom da vas upoznamo s time u koje će svrhe vaši osobni podatci biti prikupljeni i kako će se obrađivati te kakva su vaša prava u vezi s podatcima koje čuvamo o vama i na koji ih način možete ostvariti.
Upravitelj se obvezuje da će prikupljeni osobni podatci koje ćete dostaviti putem internetske stranice biti upotrijebljeni u skladu s ovom Izjavom o zaštiti osobnih podataka, da vaše osobne podatke neće prodavati, posuđivati ili bilo kako drugačije prosljeđivati trećim osobama, osim u zakonski određenim slučajevima.

2. Uporaba, opseg i svrha čuvanja i obrade

Osobne podatke čuvamo i obrađujemo u svrhe očuvanja kontakta sa strankama putem novosti, marketinškog obavješćivanja putem elektroničke pošte, pospješivanja prodaje, profiliranja stranki u cilju prilagođene ponude sadržaja i proizvoda strankama u elektroničkoj pošti i na internetskim stranicama.
U svrhu obavješćivanja elektroničkom poštom čuvamo: adresu elektroničke pošte, ime i prezime. Osobne podatke prikupljamo uz privolu pojedinaca. Privole čuvamo zajedno s njihovim sadržajem i sadržajem obrasca s kojim su dobivene. Osobne podatke upotrebljavaju naši sljedeći odjeli: prodaja, marketing, potpora strankama, računovodstvo.
Posjet internetskoj stranici upravitelja:
Pri svakom posjetu internetskim stranicama upravitelja na internetskom poslužitelju automatski se sprema dnevnička datoteka internetskog poslužitelja (npr. IP broj – broj koji identificira pojedino računalo odnosno drugi uređaj na internetu; verzija pretraživača, vrijeme posjeta i slično). Te podatke obrađujemo u svrhu vođenja statistike posjeta na svojim internetskim stranicama. Na našim internetskim stranicama možete ispuniti internetski obrazac kojim šaljete svoj upit za pružanje usluga. Upravitelj tako prikupljene podatke ne obrađuje posebno i ne povezuje ih s drugim podatcima.

3. Način i razdoblje čuvanja

Jamčimo vam da vaše podatke čuvamo samo onoliko vremena koliko je potrebno da se ispuni svrha zbog koje su pojedini podatci prikupljeni i dalje upotrijebljeni.
Osobne podatke pojedinca čuvamo do brisanja cijele zbirke podataka:
- ako u našem poduzeću prestanu prethodno opisane svrhe zbog kojih čuvamo i obrađujemo osobne podatke, odmah ćemo trajno izbrisati zbirke podataka čija je svrha prestala ili
- do opoziva privole za čuvanje i obradu podataka pojedinca.
Nakon opoziva privole pojedinca njegove osobne podatke izbrisat ćemo bez odgode i trajno.
Osobne podatke čuvamo u računalnom i tiskanom obliku. Naši računalni sustavi zaštićeni su tehničkim i organizacijskim mjerama koje sprječavaju nenamjerno ili nezakonito uništenje, gubitak, izmjenu te neovlašteno otkrivanje ili pristup vašim osobnim podatcima. Osobni podatci u tiskanom obliku zaštićeni su u sigurnom metalnom ormaru kojem ima pristup samo osoba ovlaštena za te podatke. Poslovni prostori poduzeća u cijelosti su zaštićeni alarmom u suradnji s vanjskim partnerom.
Budući da na internetskim stranicama upravitelja postoje određene poveznice na druge internetske stranice koje ni na koji način nisu povezane s upraviteljem, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za zaštitu podataka na tim internetskim stranicama.

4. Korisnici

Svi podatci prikupljeni na temelju pravnih osnova bit će upotrijebljeni u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni i neće biti proslijeđeni trećim osobama bez vaše privole.

U okviru zakonskih ovlasti vaši osobni podatci otkrivaju se sljedećim korisnicima podataka:
• ponuditeljima poštanskih usluga, ponuditeljima usluga dostave;
• ponuditeljima usluga informacijske tehnologije u okviru servisiranja i održavanja programske opreme;
• administratoru i skrbniku internetske stranice.
Upravitelj se obvezuje da vaše osobne podatke neće slati ili prenositi u treću državu ili međunarodnu organizaciju.

5. Prava pojedinca

Ako više ne želite primati obavijesti putem elektroničke pošte, možete se odjaviti uporabom poveznice za automatsku odjavu u svakoj elektroničkoj obavijesti ili nam poslati elektroničku poruku na elektroničku adresu: savjet@kozmetika-afrodita.com.

Svaki pojedinac za svoje podatke može u svakom trenutku zahtijevati od upravitelja: uvid, ispravak, prekid obrade i čuvanja odnosno opoziv privole za obradu i čuvanje.

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podatci bilo kad može zahtijevati da mu upravitelj:
• potvrdi obrađuju li se podatci u vezi s njim ili ne,
• omogući pristup osobnim podatcima (tj. uvid te njihovo prepisivanje ili kopiranje),
• da informacije u vezi s obradom tih podataka (npr. o svrsi obrade, vrsti osobnih podataka, korisnicima kojima su osobni podatci proslijeđeni ili kojima će biti proslijeđeni, predviđenom razdoblju čuvanja podataka, o tehničkim i organizacijskim mjerama za zaštitu podataka itd.),
• omogući ispravak netočnih osobnih podataka u vezi s njim i da mu omogući dopunu nepotpunih osobnih podataka,
• omogući pravo na brisanje osobnih podataka (tzv. pravo na zaborav),
• omogući pravo na ograničenje obrade,
• omogući pravo na prigovor na obradu ako se obrada podataka temelji na legitimnom interesu upravitelja, uključujući oblikovanje profila,
• omogući pravo na prenosivost podataka i da mu prosljeđuje podatke u opće upotrebljavanom i strojno čitljivom obliku ili da ih izravno prosljeđuje drugom upravitelju,
• omogući pravo na opoziv privole kad se osobni podatci obrađuju na osnovi privole, pri čemu opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se provodila do njezina opoziva,
• pruži dodatne informacije o njegovom pravu na žalbu kod mjerodavnog nadzornog tijela.
Upravitelj će pojedincu na njegov zahtjev u skladu s važećim zakonodavstvom dati i druge informacije u vezi s njegovim osobnim podatcima koje obrađuje.
Upravitelj se obvezuje da će na zahtjeve pojedinca na kojeg se odnose osobni podatci odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u propisanim rokovima elektroničkom poštom odnosno pismeno poštom ako pojedinac izrazi takvu želju.

6. Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prenosa.

Time je omogućen siguran prenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računara i WebPay servisa, te obratno.

WebPay servis i finansijske ustanove razmjenjuju podatke upotrebom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautorizovanog pristupa.

Monri Payment Gateway je sertifikovan prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i Mastercard pravilima.

Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.


7. Izmjene

Zadržavamo pravo da predmetnu Izjavu o zaštiti osobnih podataka prema potrebi povremeno prilagodimo stvarnim uvjetima i zakonodavstvu s područja zaštite osobnih podataka. Zato vas pozivamo da prije svakog slanja osobnih podataka provjerite aktualnu verziju kako biste bili upoznati s mogućim izmjenama i dopunama.

Zagreb,
svibanj 2018.