Afroditin tim

#AFRODITIN TIM

Osim visokokvalitetnih kozmetičkih proizvoda i usluga Kozmetiku Afrodita pre svega čine ljudi. Afroditin tim čini 155 ljudi različitih struka s naglaskom na visokoobrazovanom kadru s područja farmacije, mikrobiologije, hemije, kozmetologije, menadžmenta i marketinškog komuniciranja. Zajedno stvaramo ambijent međusobnog poštovanja, poverenja i saradnje te gradimo kulturu kontinuiranog učenja.