Kod: LOVE14 za 14 % popusta na proizvode koji nisu sniženi (7. 2. – 16. 2.2023)
×
 

Zaštita osobnih podataka

Rukovaoc

Registrovani nazi preduzeća: Kozmetika Afrodita d.o.o.
Sedište preduzeća: Beograd-Zemun
Poslovna adresa: Stevana Markovića br.8 11080 Beograd-Zemun
Kontakt: web.shop.srbija@kozmetika-afrodita.com

Na pitanja o poverljivosti Vaših podataka, načinu prikupljanja i obrade podataka ili na Vaše zahteve za ostvarenje prava u vezi s Vašim podacima odgovoriće Vam odgovorna osoba kod rukovalaca:
Elektronska adresa: web.shop.srbija@kozmetika-afrodita.com

Kozmetika Afrodita d.o.o. kao rukovalac ličnih podataka poštuje Vaše pravo na privatnost i teži najvišem stepenu sigurnosti Vaših ličnih podataka. Zato smo pri nuđenju svojih usluga putem internet stranice obavezni postupati u skladu sa zakonima i propisima kojima je definisana zaštita ličnih podataka, posebno u skladu s uvek važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Zakonom o elektronskim komunikacijama.
Izjavu o zaštiti ličnih podataka dajemo s namerom da Vas upoznamo s time u koje će svrhe Vaši lični podaci biti prikupljeni i kako će se obrađivati te kakva su Vaša prava u vezi s podacima koje čuvamo o Vama i na koji ih način možete ostvariti.
Rukovalac se obavezuje da će prikupljeni ličnii podaci koje ćete dostaviti putem internet stranice biti upotrebljeni u skladu s ovom Izjavom o zaštiti ličnih podataka, da Vaše lične podatke neće prodavati, posuđivati I I bilo kako drugačije prosleđivati trećim osobama, osim u zakonski određenim slučajevima.

2. Upotreba, obim i svrha skladištenja i obrade

Lične podatke čuvamo i obrađujemo u svrhe očuvanja kontakta sa strankama putem vesti, marketinških obaveštenja putem elektronske pošte, pospešivanja prodaje, profilisanja kupaca u cilju prilagođavanja ponude sadržaja I proizvoda klijentima u elektronskoj pošti I na internet stranicama.
Radi informisanja putem elektronske pošte čuvamo;adresu elektronske pošte, ime i prezime. Lične podatke prikupljamo uz saglasnost pojedinaca. Saglasnosti čuvamo zajedno sa njihovim sadržajem i sadržajem obrasca s kojim su dobijene.Naša sledeća odeljenja koriste lične podatke:prodaja, marketing, korisnička podrška,računovodstvo. Poseta web stranice rukovaoca:
Svaki put kada posetite web stranicu rukovaoca,datoteka dnevnika web servera se automatski čuva na web serveru (npr.IP broj-broj koji identifikuje svaki pojedinačni računar ili drugi uređaj na internetu,verzije pregledača,vreme poseta I slično).

Te podatke obrađujemo u svrhu vođenja statistike poseta na svojim internet stranicama. Na našim internet stranicama možete ispuniti online obrazac kojim šaljete svoj upit za pružanje usluga. Rukovalac tako prikupljene podatke ne obrađuje posebno i ne povezuje ih s drugim podacima.

3. Način I period skladištenja
Garantujemo da Vaše podatke čuvamo samo onoliko vremena koliko je potrebno da se ispuni svrha zbog koje su pojedini podaci prikupljeni i dalje upotrebljeni. lične podatke pojedinca čuvamo do brisanja cele zbirke podataka:
- ako u našem preduzeću prestanu prethodno opisane svrhe zbog kojih čuvamo i obrađujemo lične podatke, odmah ćemo trajno izbrisati zbirke podataka čija je svrha prestala ili
- do opoziva saglasnosti za čuvanje i obradu podataka pojedinca.
Nakon opoziva saglasnosti pojedinca njegove lične podatke izbrisaćemo bez odlaganja i trajno.Lične podatke čuvamo u računarskom I štampanom obliku. Naši računarski sistemi su zaštićeni tehničkim i organizacionim merama koje sprečavaju nenamerno ili nezakonito uništavanje, gubitak, Izmenu te neovlašćeno otkrivanje ili pristup Vašim ličnim podacima. Lični podaci u štampanom obliku zaštićeni su u sigurnom metalnom ormaru kojem ima pristup samo ovlašćeno lice za te podatke. Poslovni prostori preduzeća u celosti su zaštićeni alarmom u saradnji s spoljnim partnerom.
Budući da na web stranicama rukovaoca postoje određene veze na druge web stranice koje ni na koji način nisu povezane s rukovaocem, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za zaštitu podataka na tim web stranicama.

4. Korisnici

Svi podaci prikupljeni na temelju pravnih osnova biće upotrebljeni u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni i neće biti prosleđeni trećim licima bez Vašeg pristanka.

U okviru zakonskih ovlašćenja Vaši lični podaci otkrivaju se sledećim korisnicima podataka:
• pružaocu usluga, pružaocu usluga dostave;
• pružaocima usluga informacionih tehnologija u okviru servisiranja i održavanja softvera
• administratoru i administratoru web lokacije
Rukovalac se obavezuje da Vaše lične podatke neće slati ili prenositi u treću državu ili međunarodnu organizaciju.

5. Prava pojedinca
Ako više ne želite da primate obaveštenja putem elektonske pošte, možete se odjaviti koristeći vezu za automatsko otkazivanje u svakom elektronskom obaveštenju ili nam poslati e-poruku na elektronsku adresu: web.shop.srbija@kozmetika-afrodita.com
Svaki pojedinac za svoje podatke može u svakom trenutku zahtevati od rukovaoca: uvid, ispravku, prekid obrade i čuvanja odnosno opoziv saglasnosti za obradu i čuvanje.

Pojedinac na kojeg se odnose lični podaci bilo kad može zahtevati da mu rukovaoc:
• potvrdi da li se obrađuje podatke u vezi s njim ili ne,
• omogući pristup ličnim podacima (tj. uvid te njihovo prepisivanje ili kopiranje),
• da informacije u vezi s obradom tih podataka (npr. o svrsi obrade, vrsti ličnih podataka, korisnicima kojima su lični podaci prosleđeni Ili kojima će biti prosleđeni, predviđenom periodu čuvanja podataka, o tehničkim i organizacionim merama za zaštitu podataka itd.),
• omogući ispravak netačnih ličnih podataka u vezi s njim i da mu omogući dopunu nepotpunih ličnih podataka,
• omogući pravo na brisanje ličnih podataka (tzv. Pravo na zaborav),
• omogući pravo na ograničenje obrade,
• omogući pravo na prigovor na obradu ako se obrada podataka zasniva na legitimnom interesu rukovaoca uključujući kreiranje profila,
• omogući pravo na prenosivost podataka i prosleđivanje podataka njemu u uobičajenom I mašinski čitljivom obliku ili da ih prosledi direktno drugom kontroloru,
• omogući pravo na opoziv saglasnosti kad se lični podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, pri čemu opoziv saglasnosti ne utieče na zakonitost obrade podataka koji se sprovodi do opoziva,
• pruži dodatne informacije o njegovom pravu žalbe nadležnom nadzornom organu.
Upravnik će pojedincu na njegov zahtev u skladu s važećim zakonodavstvom dati i druge informacije u vezi s njegovim ličnim podacima koje obrađuje.
Rukovaoc se obavezuje da će na zahteve pojedinca na kojeg se odnose lični podaci odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u propisanim rokovima elektronskom poštom odnosno pismeno poštom ako pojedinac izrazi takvu želju.

6. Izmene

Zadržavamo pravo da predmetnu Izjavu o zaštiti ličnih podataka prema potrebi povremeno prilagodimo stvarnim uslovima i zakonodavstvu s područja zaštite ličnih podataka. Zato Vas pozivamo da pre svakog slanja ličnih podataka proverite aktuelnu verziju kako bi ste bili upoznati s mogućim izmenama i dopunama.

Beograd,
Oktobar 2021.