ARRS in Kozmetika Afrodita d.o.o.
26 Jan

ARRS in Kozmetika Afrodita d.o.o.

• L2-4430: Proizvodnja, izolacija in formulacija zdravju koristnih substanc iz Helichrysum italicum za uporabo v kozmetični industriji (trajanje: 2022-2025) (Nosilka: prof. dr. Maja Leitgeb)

Tip projekta: aplikativni-manjši
Partner: UM FKKT
Financiranje: ARRS in Kozmetika Afrodita d.o.o.

Na trgu kozmetičnih izdelkov se zaradi potencialne toksičnosti umetnih konzervansov in drugih sestavin ter zaradi možnosti povzročanja različnih alergijskih reakcij pojavlja vse večje povpraševanje po kozmetiki s pretežno naravnimi sestavinami. Naravne sestavine izkazujejo mnoge pozitivne lastnosti, kot so antioksidativno, protimikrobno in protirakavo delovanje, zaradi česar predstavljajo velik potencial za uporabo v kozmetičnih izdelkih. Formulacije z inkorporiranimi naravnimi bioaktivnimi učinkovinami so zaradi možnosti zagotavljanja večje obstojnosti kozmetičnih izdelkov, vključno z vzdrževanjem ustrezne mikrobiološke kakovosti še posebej pomembne na področju kozmetične industrije. Projekt se nanaša na uporabo biološko aktivnih učinkovin (AI) iz smilja (Helichrysum italicum), vzgojenega v Sloveniji, z namenom njihove formulacije in nadaljnje uporabe v največjem slovenskem kozmetičnem podjetju Kozmetika Afrodita d.o.o. v njihovih novih izdelkih in linijah za osebno nego.

Tako bo projekt razdeljen na pet delovnih sklopov:

DS1: Žlahtnjenje jadranskega smilja: genetsko, morfološko in agronomsko vrednotenje superiornih rastlin, pridobljenih z rekurentno selekcijo (UP FAMNIT)

DS2: Tehnike izolacije in (bio)kemijske analize (UM FKKT)

DSP3: In vitro in in silico testi zdravju koristnih substanc iz H. italicum (HI) (UM FKKT)

DS4: Formulacija bioaktivnih učinkovin iz smilja (UM FKKT)

DS5: Ocena citotoksičnosti in karakterizacija odziva transkriptoma na ekstrakte/destilate/izolirane bioaktivne molekule ali njihove formulacije (UP FAMNIT)


Projektna skupina:
UM FKKT, UP FAMNIT, KOZMETIKA AFRODITA d.o.o.