Digitalna transformacija podjetja Kozmetika Afrodita d.o.o
04 Nov

Digitalna transformacija podjetja Kozmetika Afrodita d.o.o

Podjetje je bilo uspešno na Javnem razpisu Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19) s projektom:Digitalna transformacija podjetja Kozmetika Afrodita d.o.o. Namen projekta je spodbuditi rast in razvoj podjetja ter odpravljanje posledic pandemije Covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja. Projekt bo podjetju omogočil prestrukturiranje in modernizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedbo novih digitalnih poslovnih modelov in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

 

Cilji projekta so:

  • izvedba digitalne transformacije v podjetju, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,
  • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podjetju na področju digitalizacije,
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

 

Skupna vrednost projekta znaša 194.030,00 EUR. Vrednost upravičenih stroškov znaša 162.836,00 EUR. Pričakovana vrednost sofinanciranja znaša 97.701,00 EUR. Vrednost lastnega vložka je ocenjena na 65.135,00 EUR.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si .