Javni razpis DEMO PILOTI II 2018
13 May

Javni razpis DEMO PILOTI II 2018

PROJEKT: Napredna tehnologija uporabe naravnih sestavin v kozmetični industriji »NATEH-K«

Vsebina projekta: Razvoj linije kozmetičnih izdelkov z naravno optimalno antioksidativno in antimikrobno zaščito.

Doseženi cilj projekta: razvili smo celotno linijo kozmetičnih izdelkov z naravno optimalno antioksidativno in antimikrobno zaščito, z dodanimi bioaktivnimi substancami za vrhunsko delovanje kozmetičnega izdelka pri njegovi uporabi - ob uporabi naravnih sestavin.

Rezultat projekta: predstavlja novost v svetovnem merilu – razvita prva celotna linija izdelkov, v kateri so uporabljeni naravni antioksidanti, procesirani z zeleno tehnologijo, naravne antimikrobne snovi in napredna tehnika enkapsulacije bioaktivnih snovi.

Financiranje projekta: RS MGRT in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Partnerji: Kozmetika Afrodita d.o.o., Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerza v Mariboru kot konzorcijski partner

Zaključek projekta: 31.5.2022

Operacija, se je izvajala v okviru Prednostne naložbe: 1.2: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«.

Povezava na spletno stran:

www.eu-skladi.si
www.fkkt.um.si/napredna-tehnologija-uporabe-naravnih-sestavin-v-kozmeticnih-industriji-nateh-k/